Fachartikel

Sustainable rehabiliation strategy of water well gallery on Elbe river bank (PDF - englisch)

A case study documenting a successful change of a water well maintenance strategy. With focus on sustainability and the preservation of physical stability, the revision of methods was accompanied by further beneficial impacts as high increase in well yield and remarkable financial advantages. Dipl.-Ing. Till Beckedorf, Dipl.-Ing. Martina Gräfensteiner (M.Sc.) and Päivi Puronpää-Schäfer (MA) of cleanwells GbR summarize the successful implementation of an individual water well maintenance strategy to secure the water supply of a chemical plant.

Worldwater 2014 - Keeping up the flow (PDF - englisch)

Proper maintenance and timely rehabilitation of drilled water wells are crucial to controlling the cost of water production. Prof. Dr. Christoph Treskatis, associate professor RWTH Aachen University & TU University Darmstadt and Päivi Puronpää-Schäfer, MA, of cleanwells GbR explain proven ways to keep water wells flowing at optimum levels using prevention measures and rehabilitation methods.

Vesitalous 2014 - Siiviläputkikaivojen vanheneminen ja elvytys (PDF - finnisch)

Vedenhankintaan käytettävien siiviläputkikaivojen antoisuus laskee usein tuotantoajan kuluessa. Hydrokemiallisesti ja mikrobiologisesti katalysoidut kyllästymis- ja saostumisreaktiot aiheuttavat sen, että kaivoja käytettäessä rauta(III)- ja mangaanihydroksidit alkavat saostua pumpun ympärille, siiviläputken rakoihin, ympäröivään soraan ja kaivoa ympäröivään maaperään. Antoisuuden heikkeneminen ilmenee dynaamisen vedenpinnan alenemana samaa vesimäärää pumpattaessa, pumpum tehon heikkenemisenä ja vedentuotannon kustannusten nousuna. Siiviläputkikaivoja voidaan huoltotoimin elvyttää ja niiden antoisuutta parantaa. Saksassa on elvytyksestä kehittynyt kaivojen kunnossapidon keskeisin toimenpide viimeisten 15 vuoden aikana.